woensdag, 05 april 2017 18:00

Voordracht: Hanco Jürgens - Waar staat Duitsland in de wereld? Debatten over wat Duitsland Duitsland maakt, 1989 - heden

foto: Dr. Hanco Jürgens, (c) Rebke Klokke

In deze lezing bespreekt Hanco Jürgens de belangrijkste debatten over de Duitse identiteit en over de vraag waar Duitsland staat in de wereld sinds de val van de Muur. Ook na de eenwording werd de Duitse identiteit vaak beschreven in termen van een ontkenning: Duitsland was opgebouwd vanuit de gedachte van nie wieder, was wars van communistische sympathieën en hield zich verre van Amerikaanse toestanden. Wat Duitsland niet was, was duidelijker afgebakend dan wat het wel was. In de afgelopen jaren is de vraag waar Duitsland voor staat steeds actueler geworden. In de debatten hierover komen steevast twee begrippen terug: Kulturnation en Verfassungspatriotismus. Hanco Jürgens betoogt dat deze begrippen een belangrijke functie hebben gehad, maar dat zij nu wel aan herziening toe zijn omdat er ook internationaal steeds meer een beroep op Duitsland zal worden gedaan.

Hanco Jürgens is wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut Amsterdam. Hij is coördinator van het Graduiertenkolleg van het DIA en coördinator van de master Duitslandstudies aan de UvA.
Voertaal: Duits
I.s.m. Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2018