dinsdag, 22 januari 2013 00:00

Ulli Lust: Het lezen van beelden

één van de meest belangrijke Duitstalige striptekenaars. Zij werkt op het grensvlak van graphic novel en documentatie en werd onder meer bekend door de comicreportage over de Luzerner Todesbrücke die in 2005 in Le Monde diplomatique gepubliceerd werd en haar boek Heute ist der letzte Tag vom Rest meines Lebens (2009).

Ulli Lust zal verschillende voorbeelden van haar werk in de vorm van een lezing in beelden laten zien en uitleggen. In het gesprek daarna zal het vooral gaan over het nieuwe genre van het documentaire stripverhaal. Welke voordelen biedt de getekende illustratie in vergelijking tot de fotografische afbeelding. Hoe percipiëren wij beelden?
De Poëtiek-reeks is een samenwerkingsproject van het Duitsland Instituut Amsterdam, de UvA en het Genootschap Nederland-Duitsland, waarin Duitstalige auteurs van de meest uiteenlopende genres voorgesteld worden. Centraal daarbij staat de vraag naar de vorm en de literaire manier van uiting.

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2018