dinsdag, 22 oktober 2013 00:00

Lezing: Thera Coppens - Sophie in Weimar

Sophie van Oranje Nassau (1824-1897) verrichtte daden van literair verreikend formaat: zij bouwde en bekostigde het eerste literaire archief in Duitsland (Goethe-Schiller archief) om haar literaire erfenis erin te bewaren. Als dochter van koning Willem II en Anna Paulowna in Den Haag geboren, genoot zij alleen beperkt onderwijs dat toen voor meisjes voldoende werd geacht. Haar huwelijk met de latere Groothertog van Saksen-Weimar in 1842 stelde haar in staat om haar sociale en literaire interesses te ontplooien. Sophie liet de Wartburg restaureren, stichtte een middelbare school voor meisjes, „Sophienstift", en liet het Diakonessenhuis „Sophienhaus" in Weimar bouwen. Ook de eerste becommentariseerde uitgave van Goethe's werken is aan haar te danken.

Thera Coppens is publiciste en heeft vele boeken, vooral biographieën, op haar naam staan. Sophie in Weimar verscheen in 2011 bij Uitgeverij Meulenhoff. Zij schreef regelmatig voor o.a. NRC Handelsblad, De Gids en het Museumstijdschrift Vitrine. Verder schreef zij kinderboeken en kinderpoëzie.

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2018