donderdag, 10 oktober 2013 00:00

Lezingencyclus Zeithistorische Perspektiven: Prof.Alon Confino: Why did the Nazis burn the Hebrew Bible? Nazi Germany, Representations of the Past and the Holocaust

Hebben de Nazi's de Hebreeuwse Bijbel verbrand? In de Europees-Christelijke beschaving is het verbranden van de bijbel zonder twijfel van betekenis; een actie die om uitleg vraagt, ongeacht hoe wij dit zelf interpreteren. Maar in de geschiedschrijving van de Holocaust en in de algemene verslaglegging van het 'Derde Rijk' maakt een dergelijke gebeurtenis geen deel uit van het verhaal. Is dus de fantasie van de historicus met hem aan de haal gegaan? Of moeten we ons niet alleen afvragen waarom de Nazi's de bijbel hebben verbrand, maar ook waarom historici dat vergeten lijken te zijn? Met andere woorden, welke twijfels zaait dit incident over de recente Holocaust-historiografie? In zijn lezing probeert Confino de Holocaust als een probleem in de culturele geschiedenis te begrijpen, als een mengeling van bepaalde Duitse idee├źn over ras, nationaliteit en religie. Daarnaast wil hij achterhalen welke opvattingen van de Nazi's met betrekking tot geschiedenis, tijd en de Joden tot de Holocaust hebben geleidt.

Alon Confino doceert en pleegt onderzoek aan de University of Virginia. Tot zijn recent verschenen boeken hoort Foundational Pasts: The Holocaust As Historical Understanding (2012).

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2018