zaterdag, 21 september 2013 00:00

Conferentie: De Eerste Wereldoorlog - Keerpunt in de geschiedenis van Europa

Als opmaat naar de herdenkingsjaren van de Eerste Wereldoorlog presenteert deze conferentie nieuwe inzichten over de oorzaken en gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Prof.dr. Christopher Clark (Universiteit van Cambridge) licht toe hoe WO I kon uitbreken, terwijl prof. dr. Sönke Neitzel (London School of Economics) ingaat op de betekenis van de Eerste Wereldoorlog voor de geschiedenis van de twintigste eeuw en voor het huidige Europa. Verdere sprekers zijn o.a. prof. dr. Maarten van Rossem (emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht), dr. Jet Bussemaker (minister van OCW) en mr. Geert Bourgeois (viceminister-president Vlaamse regering).

Inleiding: drs. Herman Sietsma (directeur-bestuurder huis Doorn)

Dagvoorzitter: prof. dr. Beatrice de Graaf (Universtiteit Leiden)

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2018