woensdag, 30 oktober 2013 21:26

Lezingencyclus Zeithistorische Perspektiven: Prof. Dr. Gerhard Hirschfeld: "Heimatfront" - Deutschland im Ersten Weltkrieg

Aan de vooravond van het grote herdenkingsjaar 2014 -100 jaar Eerste Wereldoorlog - biedt onze lezingenreeks een nadere beschouwing van het Duitse leven binnen het oorlogvoerende Duitse Keizerrijk. Hoe beleefden de Duitsers in de Heimat de werkelijkheid van de Eerste Wereldoorlog? Welke verbindingen bestonden tussen het frontgeweld en het achterland? Welke rollen werden toegekend aan de vrouwen van de oorlogvoerende samen­

leving? Welke gevolgen had de scheiding van de soldaten van hun families? Hoe veranderde dat gedurende de vier jaren van 1914 tot 1918? Werd de oorlog soms aan het thuisfront verloren?

De lezing van Gerhard Hirschfeld schildert de binnenkant van de "Große Krieg" en bespreekt de alledaagse waarnemingen en ervaringen van de Duitse burgerbevolking.

De historicus Gerhard Hirschfeld is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Stuttgart en leidde jarenlang de Bibliothek für Zeitgeschichte in Stuttgart. Hij publiceert deze herfst samen met Gerd Krumeich het boek Deutschland im Ersten Weltkrieg (Frankfurt/M.: S. Fischer 2013)

Voertaal: Duits.

I.s.m. UvA, NIOD, Goethe-Institut en DIA

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2018