donderdag, 23 mei 2013 00:00

Lezingencyclus Zeithistorische Perspektiven Prof. Dr. Andreas Wirsching

Ist Wissen Macht? Europäische Globalisierungs-strategien seit den 1980er Jahren

Sinds de jaren 1980 wordt Europa wereldwijd met groeiende concurrentie geconfronteerd, met structurele economische problemen als gevolg. Sindsdien zoeken Europese leiders koortsachtig naar strategieën om met de globalisering om te gaan – en hun belangrijkste antwoord werd "kennis". Het ideaal van de kennismaatschappij is het centrale vooruitgangsconcept van de EU geworden, gebaseerd op technologie, onderwijs en vrije markten. Andreas Wirsching, directeur van het Institut für Zeitgeschichte, zal deze ontwikkeling onderzoeken en vragen naar zelfreflectie in het Europese debat.

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2018