maandag, 19 mei 2014 00:00

Zeithistorische Perspektiven presenteert: Prof. dr. Frank Bösch (Potsdam): "Moving History: Television and Holocaust in Germany and Europe since the 1950s"

Vele studies hebben de omgang met het nationaalsocialisme na 1945 onderzocht. Maar de rol die de televisie speelde wordt daarbij slechts zelden systematisch betrokken – alhoewel zijn invloed toch bijzonder groot is. De lezing schetst hoe de televisie al vanaf ca. 1960 belangrijke impulsen gaf, niet alleen binnen de herinneringscultuur maar ook aan de geschiedschrijving. De bewegende geschiedenis raakte mensen ook emotioneel meer dan andere media. Juist in de Bondsrepubliek brak de televisie verschillende taboes, niet in de laatste plaats vanwege de transnationale circulatie van films en beelden. Zo contrasteert Frank Bösch vanuit historisch perspectief ook de veel gehoorde verwijten dat TV-geschiedenis slechts een trivialiserende functie heeft.

Frank Bösch is directeur van het Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam en publiceert breed over media en de contemporaine geschiedenis van Duitsland en Europa, daaronder Mediengeschichte. Vom asiatischen Buchdruck zum Fernsehen (Frankfurt 2011) en Öffentliche Geheimnisse. Skandale, Politik und Medien in Deutschland und Großbritannien 1880-1914 (München 2009). Eerder leidde hij in Gießen het Graduiertenkolleg over "Transnationale Medienereignisse" en binnenkort verschijnt Antworten auf die Krise. Globale Umbrüche in die Gegenwart um 1979 (München).
Voertaal: Engels
I.s.m. UvA, NIOD, Goethe-Institut en DIA

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2018