woensdag, 08 oktober 2014 00:00

Voordracht: Dr. Rouven Pons - Oraniens deutsche Vettern. Das Haus Nassau in der Frühen Neuzeit

De dynastie van de Oranjes is niet uitsluitend afkomstig uit Duitsland. Tot 1743 waren er nog talrijke zijtakken die soms zeer nauw met de Nederlandse geschiedenis vervlochten waren. De voordracht zal het bijzondere en buitengewone van deze familietakken en hun gevoel van eigen identiteit aantonen. Daarbij wordt door de verder strekkende familieachtergrond ook de betekenis van de Oranjes in een nieuwe context belicht.
In de 15e eeuw was voor het eerst een scheiding tussen de Nederlandse en de Duitse lijn herkenbaar. Hoe stond in de 16e eeuw de Duitse lijn tegenover de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd? Later verdeelde zich deze lijn in vele takken die allemaal vroeg in de 18e eeuw uitstierven. Alleen de lijn Nassau-Diez overleefde en werd erfgenaam van de Nederlandse Oranjes die tot op heden de koningen van
Nederland heeft voortgebracht.

Dr. Rouven Pons werkt sinds 2009 aan het Hessische Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden en is daar onder andere belast met het onderzoek naar de tradities van de Oranjes. Na zijn studie geschiedenis, kunstgeschiedenis en Duitse letterkunde was hij verbonden aan musea in Berlijn en Wenen en volgde een opleiding tot archivaris in Dresden en Marburg.
Voertaal: Duits.
I.s.m. Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2018