vrijdag, 20 maart 2015 00:00

Reeks Poëtika: In tijden van toenemende kou: bemiddelaar tussen West en Oost. Eugen Ruge in gesprek met Nicole Colin (Amsterdam)

In zijn roman In tijden van afnemend licht (vertaling: José Rijnaarts) waarvoor Eugen Ruge in 2010 de gerenommeerde 'Deutscher Buchpreis' ontving, vertelt de schrijver zijn familiegeschiedenis, die op dramatische wijze met de geschiedenis van Duitsland en de Koude Oorlog is verbonden.

De decennia van ongeluk en leed voor de familie, die Ruge op brilliante wijze in zijn sterk autobiografische roman heeft verwerkt, zijn als een wegwijzer door de 20e eeuw met zijn strijd tussen verschillende ideologieën. Maar ze zijn ook verhelderend voor het conflict tussen Oost en West dat in de afgelopen tijd weer is opgelaaid en waarover Eugen Ruge zich op deskundige en genuanceerde wijze publiekelijk heeft uitgelaten.

Ruges tweede roman Cabo de Gata speelt zich af in Andalusië en slaat juist op komische wijze en met zelfspot een brug naar het Westen. In tegenstelling tot het vertrouwde en autobiografisch gekleurde DDR-verhaal staat hier een andere, opgewekt-vreemde Zuid-Europese realiteit centraal. Maar bij nader inzien blijken ook hier onder de oppervlakte van de grappige beschrijving van een vreemde plek diepe barsten te zitten.
Nicole Colin is hoogleeraar Duitse Cultuur aan de Université Aix/Marseille en aan de UvA en is als Permanent Fellow verbonden aan Het Duitsland Instituut (DIA)
Voertaal: Duits 
I.s.m. DIA en UvA

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2018