maandag, 08 april 2013 00:00

Lezingencyclus Zeithistorische Perspektiven Prof. Dr. Werner Plumpe

Die Weltwirtschaftskrise der Zwischenkriegszeit im Lichte der neueren Forschung

De crisis van de jaren dertig blijft actueel, zoals sinds 2008 steeds opnieuw is gebleken. Het spook van de oer-crisis, die met zijn vernietigende politieke en economische gevolgen niet ten onrechte vaak als preludium van de Tweede Wereldoorlog wordt gezien, waarde nog recentelijk door Europa en de Verenigde Staten. Voor veel westerse regeringen was het een doel op zich om een herhaling van toen te voorkomen. Reden te meer om nog eens grondig terug te blikken op de wereldwijde economische crisis van de jaren dertig, op zijn verloop en omstandigheden. Welke oorzaken waren er voor deze diepe crisis en welke instrumenten hadden overheden om de crisis op te vangen of zelfs te voorkomen? Betekende de crisis ook een falen van het economische beleid? Zijn er lessen voor onze huidige situatie? Werner Plumpe zal deze vragen name aan de hand van het Duitse voorbeeld bespreken.
Prof. Dr. Werner Plumpe (Goethe Universit√§t Frankfurt) is toonaangevend in de Duitse economische geschiedschrijving. Hij heeft talloze publicaties op het gebied van economische en ondernemingsgeschiedenis op zijn naam, waaronder het overzichtswerk: Wirtschaftskrisen. Geschichte und Gegenwart (M√ľnchen 2010).
Van 2008 tot 2012 was Plumpe voorzitter van het Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands.

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2018