dinsdag, 24 januari 2017 19:00

Boekpresentatie en gesprek: Jacco Pekelder en Thomas von der Dunk: Wilhelm II in Nederland. Vlucht en balllingschap van de laatste Duitse keizer in de dagboeken van Ilsemann

In de nacht van 9 op 10 november 1918 vlucht de Duitse keizer Wilhelm II naar Nederland, waar hij eerst onderdak vindt in Kasteel Amerongen en later in Huis Doorn resideert. Na de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog en de Duitse revolutie kan hij niet meer naar zijn vaderland terug. De Nederlandse regering biedt hem in 1920 politiek asiel en doorkruist daarmee het voornemen van de Ententemogendheden die hem willen berechten. Uiteindelijk zal Wilhelm II in 1941 in ballingschap sterven, zonder ooit nog een voet op Duitse bodem te hebben gezet.
De Utrechtse historicus Jacco Pekelder vertelt over deze periode van ballingschap en over de betekenis ervan voor het samenleven van Nederland en Duitsland in Europa in het Interbellum. Hij baseert zich daarbij op de dagboekaantekeningen van de vleugeladjudant van de keizer, Sigurd von Ilsemann, die hem tijdens het Exil steeds begeleidde. Eind 2015 heeft Pekelder, samen met Wendy Landewé, conservator van Museum Huis Doorn, deze aantekeningen opnieuw in het Nederlands uitgegeven. Ilsemanns dagboeken zijn een unieke spiegel van de Nederlands-Duitse betrekkingen en belichten zowel de internationale als ook de regionale dimensies ervan. In het kader van de actuele expositie “Duitse prinsen van Oranje. Een huwelijksreis door Huis Doorn” (tot en met 5 maart 2017) bespreekt Pekelder ook de dynastieke banden tussen de Oranjes en de Hohenzollern.
Jacco Pekelder is associate professor voor de Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en Honorarprofessor für die Neueste Geschichte Westeuropas aan de Universität des Saarlandes.
Het boek, Sigurd von Ilsemann, Wilhelm II in Nederland. Dakboekfragmenten bezorgd door Jacco Pekelder en Wendy Landewé, Soesterberg 2015, is verschenen bij uitgeverij Aspekt.

Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus en publicist. Hij studeerde Kunstge¬schiedenis en Arche¬ologie. Hij schrijft in tal van wetenschappelijke tijdschriften over thema's uit de Nederlandse, Duitse en Europese architectuur- en cultuurgeschiedenis van de zestiende tot de negen¬tiende eeuw, en in kranten, weekbladen en vaktijdschriften over actuele onderwer¬pen uit de nationale en internatio¬nale politiek.
I.s.m. Duitse Internationale School Den Haag

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2018