Contact

 

Attentie: Het secretariaat is met vakantie van 9 t/m 28 augustus 2017.

 

Secretariaat en ledenadministratie:

Mevrouw Ulrike Boer
Postbus 9690
1006 GD Amsterdam
tel. 020 779 2016
E-mail: info@genootschapnld.nl

 

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2013