Graag maken wij u attent op het volgende evenment: In het kader van de 12e Conferentie Bridge tot the Future -Moreel Kompas presenteert Vicky van Asch van Wijck - von Papen de eerste Nederlandse uitgave van het boek van haar vader

foto: Vicky van Asch van Wijck - von Papen

Felix von Papen werd in 1910 in Duitsland geboren als lid van een oud, adellijk geslacht. Eind 1933, toen de nationaal-socialisten net een jaar aan de macht waren, werd hij als overtuigd monarchist gearresteerd. In de maanden die volgden zat hij in verschillende concentratiekampen en werd daar – mede door zijn adellijke afkomst – ontzettend slecht behandeld.

Na zijn vrijlating verliet Felix von Papen Duitsland en ging in Amsterdam wonen. Nog datzelfde jaar (1938) kwam zijn boek Ein von Papen spricht uit over zijn tijd in de kampen.

Maar eigenlijk was het een aanklacht tegen het naziregime. Het boek trok veel aandacht; iedereen kende zijn oom Franz von Papen als de eerste rijkskanselier die ook nazi’s opnam in zijn regering en zo Adolf Hitler in het zadel hielp. Het boek werd destijds door de Nederlandse overheid verboden omdat het beledigend werd bevonden voor een toen nog ‘bevriend’ staatshoofd.
Na het verschijnen van het boek verklaarde Duitsland Felix von Papen tot staatsvijand. In februari 1942 werd hij verraden en gearresteerd. Zijn dochter Vicky was nog geen jaar. Via het beruchte Oranjehotel in Scheveningen kwam hij terecht in concentratiekamp Buchenwald. Hij stierf in april 1945, kort voor het einde van de oorlog. Tijdens de conferentie presenteert Vicky van Asch van Wijck – von Papen de heruitgave van het boek dat haar vader bijna 80 jaar geleden schreef. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan Herman van Rompuy.
Aanmelden via de volgende link: https://bridgetothefuture.nl/conferentie2017/betalen/inschrijvingen/

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2018