“Wer ist ‘das Volk’?

Steeds vaker lees je vergelijkingen tussen de jaren dertig en onze tijd. De een ziet onvermijdelijke parallellen, de ander waarschuwt dat de geschiedenis zich nooit herhaalt. Zijn er überhaupt lessen te trekken uit de opkomst van het nationaalsocialisme, en zo ja welke? Hoe komt het dat het debat in Nederland en Duitsland zo verschilt van toon?

 

Peter Romijn is historicus. Hij is hoofd van de afdeling Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Michael Wildt is ook historicus. Hij doceert als hoogleraar aan de HumboldtUniversität in Berlijn. Zijn onderzoeksgebied is de geschiedenis van de 20ste eeuw met het accent op het Nationalsocialisme en het Antisemitisme. Hanco Jürgens is wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut Amsterdam. Hij is tevens coördinator van de master Duitslandstudies aan de Universiteit van Amsterdam en fellow van het Montesquieu Instituut te Den Haag Christina Morina studeerde geschiedenis en politicologie aan de universiteiten van Leipzig, Ohio en Maryland en promoveerde in 2007 op een proefschrift over de Russische veldtocht in de Duits-Duitse herdenkingscultuur. Ze doceerde nieuwe en nieuwste geschiedenis aan de Friedrich-Schiller-Universität Jena en is sinds 2015 DAAD Visiting Assistant Professor aan het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam.


Voertaal Duits

Aanmelden: www.spui25.nl

Een evenement van onze partners Duitsland Instituut en Goethe-Institut Amsterdam

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2019