Voordracht door Britta Bendieck: Armando: Künstler im Kulturtransfer

18 september aanstaande zou Armando zijn 89ste verjaardag vieren. Op 1 juli jongstleden overleed hij echter. Met zijn tomeloze nieuwsgierigheid en energie had hij een scherpe blik op de wereld en op het lot van anderen en hemzelf daarin. Als één van de belangrijkste naoorlogse kunstenaars van Europa heeft hij, met zijn imposante oeuvre, in de betrekkingen tussen Nederland en Duitsland een belangrijke bijdrage geleverd aan de reflectie over zelfbeeld en beeld van de ander.

In deze lezing laat de spreekster aan de hand van voorbeelden uit Armando’s literaire werk zien met welke artistieke strategieën de kunstenaar de categorieën van vreemdeling en het eigen ik uit hun voegen trekt. De biografie van de kunstenaar komt daarbij steeds weer als rode draad naar voren.

 

Britta Bendieck is als docente Duitslandstudies verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en hoofd Duitslanddesk bij het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA). In 2017 promoveerde zij op Armando, Duitsland en de Nederlandse herinneringsdiscours. Haar dissertatie ‚Aufzeichnungen über den Feind – Armando, Deutschland und der niederländische Erinnerungsdiskurs‘ verschijnt eind 2018 in de reeks AMSTERDAM GERMAN STUDIES bij Synchron  Publishers.

 

I.s.m. de Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland in Den Haag.

Voertaal: D/NL

Entrée gratis.

Aanmelden: ku-s@denh.diplo.de of 070 3420638

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2019