Das Büro - Ein Abend mit J.J. Voskuil

De zevendelige romancyclus Het Bureau van J.J. Voskuil (1926-2008) was eind jaren negentig een groot succes in Nederland. De roman beschrijft het reilen en zeilen van een Amsterdams onderzoeksinstituut voor folklore, het ‘Bureau’, in de jaren 1957 tot 1989. Centraal in het verhaal staat de ‘wetenschappelijke ambtenaar’ Maarten Koning, die zijn werk – studies over kabouters of ‘de nageboorte van het paard’ – volstrekt zinloos vindt maar toch ondanks als anthropoloog carrière maakt en bij zijn afscheid in 1987 internationale faam als autoriteit op het gebied van het Europese dorsvlegelonderzoek geniet.

 Het Bureau is slechts gedeeltijk fictie Het is een sleutelroman die nauwkeurig de gebeurtenissen in het prestigieuze Meertens Instituut in Amsterdam volgt, hilarisch beschreven door de ogen van de auteur J.J. Voskuil alias Maarten Koning. Inmiddels is de ruim vijfduizend bladzijden omvattende romancyclus ook in het Duits verschenen, onder de titel Das Büro (C.H. Beck / Verbrecher Verlag, 2012-2017), en werd hij bij onze buren eveneens enthousiast onthaald. ‘Das Büro bietet ein oftmals liebevolles, bisweilen aber auch bitterböses literarisches Genrebild, das den Vergleich mit den großen Gesellschaftsromanen des 19. Jahrhundert nicht zu scheuen braucht.’ (Florian Keisinger, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26. Okt. 2017)

 

De vertaler van Voskuils magnum opus, Gerd Busse, en de redacteur van Das Büro, Ulrich Faure, zullen de roman (in geluid en beeld) presenteren, iets over de zoektocht naar een Duitse uitgever en het vertaal- en redactieproces vertellen, de beroemde ‘kaart van de nageboorte van het paard’ laten zien, in een kort filmpje de stem van Voskuil laten horen en een uittreksel uit een interview met de weduwe over de gang van zaken in huize Voskuil tijdens de productie van Het Bureau ten gehoor brengen.

Wolfgang Schiffer, voormalig hoofd van de redactie radio-drama van de Westdeutscher Rundfunk, die tegenwoordig in Keulen een volledige lezing van Das Büro verzorgt, zal een aantal episoden uit Das Büro gaan voorlezen.

 

Voertaal: Duits.

 

27 maart, 18 uur

Locatie: Theater Branoul, Maliestraat 12, 2514 CA Den Haag

Toegang gratis.

Aanmelden: info@genootschapnld.nl of 020 6183050

 

I.s.m. Goethe-Institut

 

Copyright Genootschap Nederland Duitsland 2019